معنی و ترجمه کلمه nonradiative relaxation به فارسی nonradiative relaxation یعنی چه

nonradiative relaxation


شيمى : رهاشدگى غير تابشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها