معنی و ترجمه کلمه nonrandom variable به فارسی nonrandom variable یعنی چه

nonrandom variable


بازرگانى : متغير غير تصادفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها