معنی و ترجمه کلمه nonresident به فارسی nonresident یعنی چه

nonresident


غيرحاضر در جلسه ،بدون شرکت در جلسات
علوم نظامى : تحصيل مکاتباتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها