معنی و ترجمه کلمه nonrigidity به فارسی nonrigidity یعنی چه

nonrigidity


عدم ثبات مسير گلوله
علوم نظامى : عدم ثبات گلوله در مسير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها