معنی و ترجمه کلمه nonsense figure به فارسی nonsense figure یعنی چه

nonsense figure


روانشناسى : شکل بى معنا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها