معنی و ترجمه کلمه nonsense syllable به فارسی nonsense syllable یعنی چه

nonsense syllable


روانشناسى : هجاى بى معنا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها