معنی و ترجمه کلمه nonsensory به فارسی nonsensory یعنی چه

nonsensory


روانشناسى : غير حسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها