معنی و ترجمه کلمه nonsignificant به فارسی nonsignificant یعنی چه

nonsignificant


غير مشخص ،غير معين ،نامعلوم ،کم اهميت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها