معنی و ترجمه کلمه nonsparking به فارسی nonsparking یعنی چه

nonsparking


ضد جرقه ،ضد توليد جرقه
علوم نظامى : غير هادى الکتريسيته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها