معنی و ترجمه کلمه nonswitched line به فارسی nonswitched line یعنی چه

nonswitched line


کامپيوتر : خط غير گزينشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها