معنی و ترجمه کلمه nonsymmetrical به فارسی nonsymmetrical یعنی چه

nonsymmetrical


روانشناسى : نامتقارن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها