معنی و ترجمه کلمه nonvolatile به فارسی nonvolatile یعنی چه

nonvolatile


(درمورد مايعات و غيره )غيرفرار
کامپيوتر : غير فرار
شيمى : غير فرار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها