معنی و ترجمه کلمه nopi-chagi به فارسی nopi-chagi یعنی چه

nopi-chagi


ورزش : ضربه پا باپرش اپ چا درارتفاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها