معنی و ترجمه کلمه nor gate به فارسی nor gate یعنی چه

nor gate


دريچه نقيض يا
کامپيوتر : دريچه نايا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها