معنی و ترجمه کلمه nordic council به فارسی nordic council یعنی چه

nordic council


شوراى شمالى ،شوراى اسکانديناوى مجمع متشکل از نمايندگان دانمارک ،سوئد،ايسلند
قانون ـ فقه : فنلاند و نروژ که هدف ان بسط همکاريهاى کشورهاى اسکانديناوى در شئون مختلف است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها