معنی و ترجمه کلمه normal acceleration به فارسی normal acceleration یعنی چه

normal acceleration


شتاب عمودى
ورزش : شتاب قائم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها