معنی و ترجمه کلمه normal axis به فارسی normal axis یعنی چه

normal axis


محور عمودى
ورزش : محور قائم
علوم هوايى : محور قائم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها