معنی و ترجمه کلمه normal curve به فارسی normal curve یعنی چه

normal curve


روانشناسى : منحنى بهنجار
بازرگانى : منحنى نرمال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها