معنی و ترجمه کلمه normal energy level به فارسی normal energy level یعنی چه

normal energy level


الکترونيک : تراز متعارفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها