معنی و ترجمه کلمه normal freezing point به فارسی normal freezing point یعنی چه

normal freezing point


شيمى : نقطه انجماد متعارفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها