معنی و ترجمه کلمه normal maintenance به فارسی normal maintenance یعنی چه

normal maintenance


نگاهدارى بهنجار
معمارى : محافظت عادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها