معنی و ترجمه کلمه normal pool level (am) به فارسی normal pool level (am) یعنی چه

normal pool level (am)


معمارى : تراز بهنجار مخزن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها