معنی و ترجمه کلمه normal probability curve به فارسی normal probability curve یعنی چه

normal probability curve


روانشناسى : منحنى بهنجار احتمال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها