معنی و ترجمه کلمه normal rate of return به فارسی normal rate of return یعنی چه

normal rate of return


بازرگانى : نرخ بازده متعارف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها