معنی و ترجمه کلمه normal shock wave به فارسی normal shock wave یعنی چه

normal shock wave


علوم هوايى : موج ضربه اى عمود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها