معنی و ترجمه کلمه normal slump به فارسی normal slump یعنی چه

normal slump


عمران : درازمايش افت مخروطى بتن حالتى است که بتن پس از نشست شکل مخروطى ناقص خود را حفظ کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها