معنی و ترجمه کلمه normal stress به فارسی normal stress یعنی چه

normal stress


علوم مهندسى : تنش نرمال
معمارى : تنش شاغولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها