معنی و ترجمه کلمه normal zeeman effect به فارسی normal zeeman effect یعنی چه

normal zeeman effect


شيمى : اثر بهنجار زيمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها