معنی و ترجمه کلمه normal zeeman splitting به فارسی normal zeeman splitting یعنی چه

normal zeeman splitting


شيمى : شکافتگى بهنجار زيمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها