معنی و ترجمه کلمه normalization condition به فارسی normalization condition یعنی چه

normalization condition


شيمى : شرط بهنجارش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها