معنی و ترجمه کلمه normalizing coefficient به فارسی normalizing coefficient یعنی چه

normalizing coefficient


شيمى : ضريب هنجارش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها