معنی و ترجمه کلمه normally به فارسی normally یعنی چه

normally


معمولا"،بطور عادى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها