معنی و ترجمه کلمه normative به فارسی normative یعنی چه

normative


هنجارى ،قاعده اى ،اصولى ،معيارى ،قانونى ،اصلى
روانشناسى : هنجارى
بازرگانى : هنجارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها