معنی و ترجمه کلمه normless به فارسی normless یعنی چه

normless


روانشناسى : بى هنجار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها