معنی و ترجمه کلمه north(ern)most به فارسی north(ern)most یعنی چه

north(ern)most


شمالى ترين ،واقع در دورترين نقطه شمال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها