معنی و ترجمه کلمه north westerly به فارسی north westerly یعنی چه

north westerly


شمال غربى ،وابسته بشمال باختر،در شمال باختر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها