معنی و ترجمه کلمه north-west به فارسی north-west یعنی چه

north-west


شمال غربى ،در شمال غرب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها