معنی و ترجمه کلمه northeast به فارسی northeast یعنی چه

northeast


شمال خاورى ،شمال شرقى ،شمال شرق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها