معنی و ترجمه کلمه northeaster به فارسی northeaster یعنی چه

northeaster


باد شمال خاورى ،نسيم شمال شرقى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها