معنی و ترجمه کلمه northern dawn به فارسی northern dawn یعنی چه

northern dawn


شفق شمالى ،سپيده شمالى
نجوم : فجر شمالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها