معنی و ترجمه کلمه northern lights به فارسی northern lights یعنی چه

northern lights


سپيده شمالى ،شفق شمالى ،نور فجر شمالى( قطب)
نجوم : فجر شمالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها