معنی و ترجمه کلمه nose cone به فارسی nose cone یعنی چه

nose cone


دماغه مخروطى شکل نوک موشک و راکت ،مخروط دماغه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها