معنی و ترجمه کلمه nose gear به فارسی nose gear یعنی چه

nose gear


علوم هوايى : قسمت جلوى ارابه فرود از نوع ترى سيکل صرفنظر از فاصله ان تا دماغه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها