معنی و ترجمه کلمه nose hit به فارسی nose hit یعنی چه

nose hit


ورزش : ضربه کامل به ميله شماره 1 بولينگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها