معنی و ترجمه کلمه nose piece به فارسی nose piece یعنی چه

nose piece


قسمتى از ريز بين که حامل عدسى شيئى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها