معنی و ترجمه کلمه nose ribs به فارسی nose ribs یعنی چه

nose ribs


علوم هوايى : تيغه هايى در امتداد وتر که در تمام طول بال و تا تيرک جلويى امتداد ميابند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها