معنی و ترجمه کلمه nose ring به فارسی nose ring یعنی چه

nose ring


حلقه اى که به بينى گاو ميزنند تا بدان اورابکشند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها