معنی و ترجمه کلمه nose up به فارسی nose up یعنی چه

nose up


علوم هوايى : چرخش حول محور عرضى و خارج شدن محور طولى از وضعيت تراز بطرف اوج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها