معنی و ترجمه کلمه nose به فارسی nose یعنی چه

nose


بينى اسب ،سر لوله ،دهانه ،عضو بويايى ،نوک بر امده هر چيزى ،دماغه ،بو کشيدن ،بينى ماليدن به ،مواجه شدن با
علوم مهندسى : برجستگى
عمران : دماغه جلو کشتى
ورزش : دماغه جلويى تخته موج سوارى
علوم هوايى : پوزه
عل وم نظامى : کلاهک موشک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها