معنی و ترجمه کلمه nosebleed به فارسی nosebleed یعنی چه

nosebleed


رعاف ،خون دماغ

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها